Adres: 38-204 Gliniczek 112 woj. podkarpackie Tel: +48 698 006 759 Email: witsto@wp.pl Facebook

Wiercenie studni głębinowej

Jednym z najważniejszych czynników, bez którego nie można się obejść w prowadzeniu gospodarstwa domowego jest posiadanie własnej wody. Jeśli w miejscu, w którym planujemy wybudować dom nie ma możliwości podpięcia się do kanalizacji i sieci wodociągowej zostajemy zdani na siebie i musimy wówczas zadbać o dostarczenie wody, dlatego podjęcie decyzji o wierceniu studni głębinowej jest doskonałym wyjściem z takich sytuacji. Posiadanie własnego ujęcia wody głębinowej jest bardzo praktycznym sposobem również w sytuacji, kiedy jesteśmy podpięci do sieci wodociągowej, w momencie awarii wodociągów, które zdarzają się bardzo często, jesteśmy pewni, że nasze koszty eksploatacji studni głębinowej są niezmienne, a co najważniejsze intensywność pobierania wody w sytuacji zwiększonego zaopatrzenia w wodę nie wpłynie na zmniejszenie i osłabnięcie strumienia wody. Podstawowym wyznacznikiem w zakupie terenu, który nie jest uzbrojony w przyłącza do kanalizacji i wodociągów miejskich jest wcześniejsze rozpoznanie, czy na danym gruncie można przeprowadzić wiercenie studni głębinowej i czy uda się nam znaleźć wodę na terenie posesji. Na tym etapie istotne jest określenie naszego zapotrzebowania na wodę liczone w ilości metrów sześciennych na np. ilość osób w gospodarstwie, czy zwierząt lub upraw, jeżeli takie posiadamy. Następnie w wyniku badania elektrooporowego gruntu fachowcy z naszej firmy lokalizują warstwę wodonośną, po czym wiadomo już, gdzie będzie znajdować się najodpowiedniejsze miejsce na wiercenie studni głębinowej. Istotne jest, aby przed wykonaniem prawidłowego, finalnego wiercenia studni głębinowej podjąć wykonanie kilku próbnych odwiertów, co upewni nas w znalezieniu najlepszego miejsca na ujęcie wody. Takie działanie pokaże nam, z jaką glebą mamy do czynienia oraz precyzyjnie określi miejsce przebiegania spągu warstwy wodonośnej. Otrzymując w ten sposób informację o wysokości sklepienia wszelkie działania związane z odwiertem próbnym maja również na celu określenie kosztu, który przeznaczymy na wiercenie studni głębinowej Podkarpacie. Nasza firma wykonuje profesjonalne usługi z zakresu wiercenia studni głębinowej, swoje usługi świadczymy głównie na terenach Podkarpacia i Małopolski. Wiercenie studni głębinowej dla wielu osób jest wciąż nieznane, dlatego nasza firma wychodzi naprzeciw wszelkim oczekiwaniom klientów, oferując fachowe doradztwo i wykonawstwo swoich usług z zakresu wiercenia studni głębinowych. Zapraszamy do współpracy.