Adres: 38-204 Gliniczek 112 woj. podkarpackie Tel: +48 698 006 759 Email: witsto@wp.pl Facebook

Odwierty Geologiczne

Decyzja o wierceniu studni głębinowej wiąże się z wykonaniem badania geologicznego, dzięki któremu poznamy i dowiemy się dokładnej budowy gruntu oraz jakie panują warunki hydrogeologiczne. Odwierty geologiczne mają za zadanie uzyskanie ścisłych informacji dotyczących właściwości litologicznych, które potrafią dokładnie wskazują na głębokość poszczególnych warstw wodonośnych oraz określić ich stan. Te czynniki mają bardzo duży wpływ na wydajność studni głębinowej i pozwalają ustalić kwotę, jaka będzie potrzebna do wykonania studni. Odwierty geologiczne służą również do ustalenia, czy na planowanym terenie budowy wykryjemy warstwy wodonośne. Prawo budowlane ściśle określa przepisy dotyczące wiercenia studni głębinowej. Ustawa zawiera normy, które musimy spełnić w trakcie budowy studni. Odwierty geologiczne pozwolą ocenić, czy warunki geologiczne będą sprzyjające do wiercenia studni głębinowej. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży gwarantuje satysfakcję z naszych usług, wykonujemy profesjonalne odwierty geologiczne, zapraszamy do współpracy.
Odwierty geologiczne (czyli tak zwane odwierty próbne, badawcze, rdzeniowanie) pod usuwiska, działki pod zabudowę itp.