Adres: 38-204 Gliniczek 112 woj. podkarpackie Tel: +48 698 006 759 Email: witsto@wp.pl Facebook

Lokalizowanie ujęć wody – Radiestezja

Wykonujemy piezometry potrzebne do określenia poziomu i zasobu wód gruntowych.
Radiestezja jest usługą, polegającą na wyznaczeniu miejsca odpowiedniego dla wiercenia studni głębinowej. Umiejętności naszych pracowników oraz doświadczenie i wiedza pozwala na określenie przybliżonych parametrów przyszłej studni takich jak głębokość, jakość wody oraz wydajność. Lokalizowanie ujęć wody radiestezja ma na celu wyeliminowanie ryzyka nietrafienia wody na działce inwestora. Nasi fachowcy wykonują również Piezometry, które instaluje się w celu monitoringu i pomiarów poziomu wód gruntowych. Takie działania mają na celu wyznaczenie kierunków spływu wód, jak również określenie dokładnego miejsca, w którym woda gruntowa znajduje się w najpłytszej warstwie. Jeżeli podejrzewamy, że teren jest zagrożony podtopieniami instalacja piezometrów jest najbardziej wskazana, pozwoli wówczas na monitoring poziomu wód i uzyskanie informacji o ryzyku występowania podtopień.